• Cetnarskiego 33, 37-100 Łańcut
  • +48 609 095 827
  • semperfidelis.pl@wp.pl

Wsparcie ze strony Fundacji Orlen

11 marca, 2024

W ramach realizowanego projektu
„Pomoc rzeczowa dla mieszkańców Ukrainy
– zakup produktów pierwszej potrzeby”
dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Orlen

Fundacja Orlen Logotyp

Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej ma możliwość udzielenia pomocy osobom potrzebującym znajdującym się na terenie Archidiecezji Lwowskiej, szczególnie dotkniętych trwającą wojną w Ukrainie.
Dzięki otrzymanej darowiźnie zostaną zakupione artykuły niezbędne w tej trudnej sytuacji. Do końca kwietnia 2024 r. ponad 500 osób najbardziej potrzebujących, za pośrednictwem Caritas-Spes we Lwowie otrzyma niezbędną pomoc rzeczową sfinansowaną ze środków Fundacji ORLEN.