• Cetnarskiego 33, 37-100 Łańcut
  • +48 609 095 827
  • semperfidelis.pl@wp.pl
Aktualności

Fundacja Semper Fidelis

Fundacja wspiera wszechstronny rozwój Archidiecezji Lwowskiej. Podejmuje działania pomocowe i charytatywne, rozwija aktywność duszpasterską i społeczną.

Celem Fundacji jest wsparcie wszechstronnego rozwoju Archidiecezji Lwowskiej na poziomie lokalnym regionalnym, a zwłaszcza rozwijanie aktywności duszpasterskiej (pastoralnej),społecznej i gospodarczej, wymiana doświadczeń i wzmocnienie społecznego potencjału rozwojowego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych i kulturowych, podejmowanie działań pomocowych i charytatywnych, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej

Działalność