• Cetnarskiego 33, 37-100 Łańcut
  • +48 609 095 827
  • semperfidelis.pl@wp.pl

Wsparcie finansowe ze strony Fundacji Banku Pekao S.A.

12 stycznia, 2024

W ramach realizowanego projektu
„Pomoc rzeczowa dla mieszkańców Ukrainy
– zakup produktów pierwszej potrzeby”
dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Banku Pekao S.A.

Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej zyskuje możliwość udzielenia wsparcia
osobom potrzebującym znajdującym się na terenie Archidiecezji Lwowskiej, szczególnie dotkniętych trwającą wojną w Ukrainie.
Dzięki otrzymanej darowiźnie zostaną zakupione artykuły niezbędne w tej trudnej sytuacji. Do końca marca 2024 r. trafią do najbardziej potrzebujących, za pośrednictwem Caritas-Spes we Lwowie oraz Fundacji Dajmy Nadzieję ze Lwowa.