• Cetnarskiego 33, 37-100 Łańcut
  • +48 609 095 827
  • semperfidelis.pl@wp.pl
Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

26 lutego, 2022

Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Łańcucie przyjmuje darowizny na pomoc dla mieszkańców Ukrainy w tym w szczególności zamieszkanych na terenie Archidiecezji Lwowskiej.

Prowadzona zbiórka, która jest wyrazem solidarności z Polakami mieszkającymi za wschodnią granicą oraz z naszymi sąsiadami.

Środki zbieramy na wyodrębnione subkonto Fundacji prowadzone przez Bank Pekao S.A.

Nr konta złotowego z dopiskiem „darowizna dla OPP – pomoc dla Ukrainy”

10 1240 4751 1111 0010 8657 0263

W przypadku chęci przekazania środków w innej walucie:

Dla wpłat w USD:
Rachunek (IBAN): PL 86 1240 4751 1787 0010 9390 0790

Dla wpłat w Euro:
Rachunek (IBAN): PL 22 1240 2643 1978 0010 6009 6271

Pozostałe dane do przelewu

Nazwa właściciela:
FUNDACJA SEMPER FIDELIS na rzecz Archidiecezji Lwowskiej,
37-100 Łańcut, ul. Cetnarskiego 33,
Kod SWIFT PKOPPLPWXXX
Rachunek (IBAN) prowadzony przez Bank Pekao S.A. (O/Rzeszów, ul. Juliusza Słowackiego 5, 35-060 Rzeszów)
Przelew z dopiskiem „darowizna na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) – pomoc Ukrainie

 

The Semper Fidelis Foundation for the Lviv Archdiocese, located in Łańcut, accepts donations to help residents, including those who lived in the Lviv Archdiocese.

The post is expression of solidarity with Poles living next to the eastern border and with their neighbors.

We collect funds for a separate sub-account of the foundation by Bank Pekao S.A.

Account number in PLN with the note „donation for OPP – help for Ukraine”

10 1240 4751 1111 0010 8657 0263

 

For payments in USD:

Account (IBAN): PL 86 1240 4751 1787 0010 9390 0790

For payments in EUR:

Account (IBAN): PL 22 1240 2643 1978 0010 6009 6271

 

Other data for the transfer

Owner Name:

SEMPER FIDELIS FOUNDATION for the Archdiocese of Lviv,

37-100 Łańcut, ul. Cetnarski 33,

SWIFT code PKOPPLPWXXX

Account (IBAN) run by Bank Pekao S.A. (O / Rzeszów, ul. Juliusza Słowackiego 5, 35-060 Rzeszów)

Transfer with the annotation „donation to the Public Benefit Organization (OPP) – help Ukraine

 

Informujemy ponadto o prowadzonej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Łańcucie akcji pomocowej.

Zbierane są:

  • artykuły medyczne
  • rzeczy higieny osobistej
  • rzeczy pierwszej potrzeby (baterie, świece, latarki)
  • jedzenie (o przedłużonej dacie ważności )

Więcej o akacji pod linkiem:

https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/komunikat,3088.html