• Cetnarskiego 33, 37-100 Łańcut
  • +48 609 095 827
  • semperfidelis.pl@wp.pl

Podziękowanie dla Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

30 sierpnia, 2021

Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej dziękuje Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych za współpracę a zwłaszcza za wsparcie finansowe przy budowie Centrum św. Jana Pawła II w Sokolnikach pod Lwowem.

Między innymi dzięki TUW PZUW udało się zrealizować to przedsięwzięcie.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które dają możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest drugą obok spółki akcyjnej dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych (Związków Wzajemności Członkowskiej). Członkowie TUW PZUW są jednocześnie jego „właścicielami”.
Gwarancją bezpieczeństwa finansowego jest zarówno silna pozycja kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU, jak i podleganie pełnemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.