• Cetnarskiego 33, 37-100 Łańcut
  • +48 609 095 827
  • semperfidelis.pl@wp.pl
Pomoc charytatywna dla Polaków z Archidiecezji Lwowskiej

Pomoc charytatywna dla Polaków z Archidiecezji Lwowskiej

15 sierpnia, 2021

W ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021” dzięki wsparciu finansowemu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości 123.000,00 zł

Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej z dniem 01.07.2021 r. mogła rozpocząć realizację zadania publicznego pod tytułem „Pomoc charytatywna dla Polaków z Archidiecezji Lwowskiej”

Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 129.515,00 zł

Zadanie obejmuje pomoc charytatywną dla Polaków z Archidiecezji Lwowskiej w ramach finansowania zakupu leków, artykułów pielęgnacyjnych i higienicznych, pokrycia kosztów specjalistycznego leczenia.

Planowane zadanie wynika z potrzeb Polaków żyjących na Ukrainie – ich skrajnego ubóstwa a tym samym braku dostępu do podstawowych a także niezbędnych specjalistycznych świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej . W szczególności dotyczy to osób, starszych, samotnych i ciężko chorych wymagających nieustannej opieki oraz często bardzo drogich specjalistycznych leków.

Opieką objęte są również dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia , zarówno z hospicjum we Lwowie jak i punktu socjalnego przy Katedrze Lwowskiej, których rodziny nie posiadają środków finansowych na niezbędną pomoc medyczną

Dzięki tej dotacji do końca 2021 r. Polacy zamieszkali we Lwowie w jej okolicach otrzymają niezbędną pomoc charytatywną.