Jak Pomóc

Spełniamy marzenia dzieci

 

jeden procent

 


 

Fundacja „Semper Fidelis” na rzecz Archidiecezji Lwowskiej 
organizacja pożytku publicznego KRS 0000317024

REGON: 141736654 NIP: 7010395541
Bank PEKAO S.A. I O/Łańcut
Nr konta: 58 1240 2643 1111 0010 5882 8600