Działalność fundacji w 2013 roku

 1. kontynuowała działalność opiekuńczo – wychowawczą na rzecz dzieci z rodzin biednych i dysfunkcyjnych i była to:
  1. pomoc rzeczowa w formie przekazywanej odzieży dla 45 osobowej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych ze Lwowa,
  2. wspieranie materialne i finansowe świetlicy przy Bazylice Metropolitalnej we Lwowie dla 30 dzieci,
  3. wspieranie materialne i finansowe rodzinnych domów dziecka prowadzonych przez Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej,
  4. finansowanie artystycznych warsztatów teatralno - muzycznych przy Katedrze Metropolitalnej we Lwowie dla 20 dzieci,
  5. finansowanie wypoczynku letniego i zimowego, półkolonii, kolonii, obozów wędrownych (Jabłonica - Karpaty na Ukrainie dla 40 dzieci; Ciężkowice k/Tranowa - Polska - dla 20 osobowej grupy młodzieży),
  6. warsztaty terapii zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy we Lwowie dla 10 dzieci niepełnosprawnych.
 2. prowadziła działalność na rzecz osób chorych;
  1. przekazywała nieodpłatne leki, pampersy i środki opatrunkowe dla Domowego Dziecięcego Hospicjum i indywidualnie dla chorych ze Lwowa i okolic,
  2. pomagała w zakupie sprzętu medycznego dla dzieci z Domowego Hospicjum Fundacji "Dajmy Nadzieję" we Lwowie,
  3. organizowała pomoc w leczeniu chorych z terenu Archidiecezji Lwowskiej w polskich placówkach służby zdrowia (Brzozów, Rzeszów, Łańcut),
 3. prowadziła i finansowała sobotnią szkołę języka polskiego dla 130 osobowej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych,
 4. finansowała prowadzenie zespołu muzycznego "Spes in DEO" oraz zespołu dziecięcego "Światełka",
 5. dla dzieci przedszkolnych - zakupiła 40 "wyprawek szkolnych",
 6. częściowo sfinansowała prowadzenia Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach,
 7. pomogła w zorganizowaniu "Jarmarku Bożonarodzeniowego" dla dzieci z Fundacji "Dajmy Nadzieję" we Lwowie.
 8. zorganizowała i sfinansowała Majowy "Tydzień Kultury Chrześcijańskiej" - koncerty i konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży.

Prace remontowe i konserwatorskie to:

 1. dalsze finansowanie prac przy wymianie instalacji elektrycznej w Katedrze Lwowskiej,
 2. dalsze finansowanie wymiany zabytkowych okien w Katedrze Lwowskiej,
 3. dalsze finansowanie remontu mieszkań w zabytkowym 18-wiecznym budynku plebanii przy Katedrze Lwowskiej,
 4. dalsze finansowanie konserwacji budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej - kaplicy i pokoi dla kleryków,
 5. dalsze finansowanie remontu w zabytkowym pałacu Arcybiskupów Lwowskich.

Na sfinansowanie wyżej wymienionych przedsięwzięć Fundacja Semper Fidelis
zgromadziła kwotę zł 1.305.873,60