Działalność fundacji w 2012 roku

 1. prowadziła działalność opiekuńczo – wychowawczą na rzecz dzieci z rodzin biednych i dysfunkcyjnych:
  1. świadczyła pomoc rzeczową w formie przekazywanej odzieży dla 40 osobowej grupy dzieci i młodzieży lwowskiej,
  2. wspierała materialne i finansowo świetlicę przy Bazylice Metropolitalnej we Lwowie dla 30 dzieci,
  3. wspierała materialne i finansowe rodzinne domy dziecka prowadzone przez Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej,
  4. finansowała artystyczne warsztaty przy Katedrze Metropolitalnej we Lwowie dla 25 dzieci,
  5. finansowała wypoczynek letni i zimowy, półkolonie, kolonie, obozy wędrowne (Jabłonica - Karpaty na Ukrainie dla 40 dzieci; Zakopane - Polska - dla 30 osobowej grupy młodzieży),
  6. finansowała artystyczne warsztaty przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy we Lwowie dla 10 dzieci niepełnosprawnych.
 2. prowadziła działalność na rzecz osób chorych;
  1. przekazywała nieodpłatnie leki, pampersy i środki opatrunkowe dla Domowego Hospicjum we Lwowie i indywidualnie dla chorych potrzebujących pomocy,
  2. pomagała w zakupie sprzętu medycznego dla dzieci z Domowego Hospicjum we Lwowie Fundacji "Dajmy Nadzieję",
  3. sfinansowała leczenie odwykowe 1 osoby uzależnionej od alkoholu.
 3. prowadziła i w całości finansowała sobotnią szkołę języka polskiego dla 120 osobowej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych,
 4. finansowo wspierała zespół muzyczny "Spes in DEO" oraz zespół dziecięcy "Światełka",
 5. wspierała dzieci przedszkolne poprzez zakupienie 50 "wyprawek szkolnych",
 6. częściowo finansowała prowadzenia Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach,
 7. organizowała przy Bazylice Metropolitalnej koncerty charytatywne z udziałem artystów z Polski i Ukrainy - dochód przeznaczając na pomoc społeczną i prace konserwatorskie Bazyliki Lwowskiej,
 8. zorganizowała i sfinansowała majowy "Tydzień Kultury Chrześcijańskiej" – w ramach którego koncerty i konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży,
 9. organizowała kiermasze świąteczne - dochód przeznaczając na pomoc społeczną.

Prowadziła także prace remontowe i konserwatorskie

 1. częściowo sfinansowała rozpoczęte prace przy wymianie instalacji elektrycznej w Katedrze Lwowskiej,
 2. sfinansowała rekonstrukcję zabytkowych okien w Katedrze Lwowskiej,
 3. sfinansowała remont mieszkań w zabytkowym 18-wiecznym budynku plebanii przy Katedrze Lwowskiej,
 4. zakupiła relikwiarze dla św. Jana z Dukli,
 5. częściowe sfinansowała konserwację budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej - kaplicy i pokoi dla kleryków,
 6. dofinansowała remont w zabytkowym pałacu Arcybiskupów Lwowskich.

Na sfinansowanie wyżej wymienionych przedsięwzięć Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej zgromadziła środki w wysokości 950.621,27 zł.